12 oktober 2021

Daarom is de toorn van de HEERE tegen Zijn volk ontbrand. Hij heeft Zijn hand tegen hen uitgestrekt ...
Jesaja 5:25a
Een uitgestrekte hand
Het gaat vandaag over Gods uitgestrekte hand. Maar hier niet reddend en verlossend, maar de hand van de heilige God, Die zich in toorn keert tegen Zijn volk. Naast de uitgestrekte hand lezen we ook over een opgeheven banier. Een banier, een vaandel, een vlag als herkenningsteken in de strijd. Nu ontvouwt God hier Zijn plan. Hij gaat Zijn eigen volk straffen, door machthebbers die Hij inschakelt vanuit de omliggende landen. Er breken hele duistere tijden aan. Dat Gods toorn samen gaat met duisternis zien wij ook in onze tijd. Maar wat een wonder dat de Heere Jezus de toorn gedragen heeft. Jezus, het Licht der wereld, gaf Zijn leven. Daar aan het vloekhout zie ik een uitgestrekte arm, van Hem die uit liefde de toorn van God droeg. Maar wanneer wij deze handen vol liefde en ontferming afwijzen, zal de hand van de Heere Zich tegen ons keren.
Gods brandende toorn is de keerzijde van Gods vurige liefde.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//