13 oktober 2021

Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen.
Jesaja 6:5a
Overweldigd door Gods heiligheid
'Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten, heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!' (vs. 3). Jesaja wordt overweldigd door Gods heiligheid. Hij is diep onder de indruk van wat hij te zien en te horen krijgt. Maar wie kan in Gods nabijheid verkeren en wie kan er voor Hem bestaan? Moeten wij niet met Jesaja instemmen: 'Ik ben onrein van lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Wie kan voor de heilige God bestaan?' Jesaja roept het uit: 'Wee mij, want ik verga!' Het is als bij de dichter van Psalm 130: 'Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving' (vs. 3-4). Die vergevende liefde had ook de profeet Jesaja nodig om in Gods dienst te arbeiden. Wij moeten net zo gereinigd worden. Bid het – ook deze dag: 'Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus' wil mij rein.'
God roept geen bekwame mensen, maar bekwaamt wie Hij roept.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021/