13 januari 2022

Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.
1 Korinthe 7:24
Geroepen verschillend te zijn
Je zoekt in je leven vaak naar die éne goede manier. Wat is dé manier om je werk te doen? Hoe voed je pubers op? Wat is dé liturgie voor de kerkdienst? Je hoopt op een gouden succesformule die voor iedereen en overal toepasbaar is. Dat is makkelijk: dan hoef je niet telkens weer te bedenken wat goed is. En daarnaast neem je die ander, die het zo anders doet, al snel de maat. Maar het christelijke leven werkt anders. Vaak is er niet maar één goede optie. Goed betekent voor Paulus dat je de weg gaat waartoe je door God geroepen bent. Want wat voor jou goed is, kan voor een ander juist averechts werken. God gaat met verschillende mensen verschillende wegen. En juist over al die verschillende wegen komt Zijn gemeente bijeen. Het maakt Zijn volk veelkleurig, veelstemmig en ontzettend divers. Wat een heerlijke roeping!
‘U, die via duizend wegen ons hier samenbracht …’ (Lied 190, Op Toonhoogte 2015)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//