14 januari 2022

Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de HEERE, hoe hij de HEERE zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.
1 Korinthe 7:31-32
Single voor God
Daar dendert Paulus toch even als een olifant in een porseleinkast door onze huisje-boompje-beestjeplaatjes heen. Wij vertellen elkaar dat je moet zorgen voor een veilig gezin, een goed inkomen en een fijne woonplek. Als jongere heb je de vrijheid om wat onverantwoordelijker te leven. Maar dan ga je je settelen en begint het echte leven, vol verantwoordelijkheid en loyaliteit. En juist dat is niet alleen maar zegen. Het is ook sta-in-de-weg. Want die verantwoordelijkheden en loyaliteiten slokken vaak alles op en gaan nogal eens ten koste van een radicaal leven voor God. Ons diepste geluk ligt in Hem en Zijn Koninkrijk. Maar een burgerlijk leven en radicaliteit verhouden zich vaak lastig tot elkaar. Ben jij single? Durf dat voor nu te zien als meer dan ‘vervelend’. Ja, het vraagt offers. Maar dank, dat je op die manier een plaatje bent van gelovige toewijding. Je bevindt je in goed (Paulus’) gezelschap!
Alleen God voldoet echt – meer dan een man, vrouw of kind ooit kan doen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//