15 januari 2022

Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus.
1 Korinthe 8:12
Zondigen met iets goeds
Bij zondigen denken wij aan overduidelijk foute dingen doen, waarover je je later schuldig voelt. Paulus trekt dat vandaag wat breder. Eerst zegt hij dat je gerust vlees kunt eten dat aan afgoden was geofferd. Afgoden bestaan namelijk helemaal niet. Dus niets om je zorgen over te maken (vss. 4 en 8). Maar vervolgens zegt hij dat je ook de fout in kunt gaan met wat op zichzelf geen zonde is. Als de vrijheid die jij je permitteert anderen laat struikelen, dan is dat ook jou aan te rekenen. Zo kan iets goeds, vrijheid, een manier worden om te zondigen. Als jij wilt volharden in een goed en gerust leven voor God moet je dus méér doen dan persoonlijk verantwoording afleggen. Dan is ook wat jouw gedrag met die ander doet bepalend. Wees dus behoedzaam in je oordeel over wat zonde is, bij jezelf en bij een ander.
Jouw persoonlijke vrijheid is een gemeenschappelijke aangelegenheid.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//