14 mei 2022

Nu was Jozua in vuile kleren gekleed …
Zacharia 3:3b
Vuile kleding
Als je vuil werk hebt, ontkom je er niet aan dat je kleding vuil wordt. Hoe zouden bouwvakkers en boeren hun kleding schoon kunnen houden? Als je als boer op bezoek gaat bij de koning, dan ga je niet met je vuile overall. Jozua, de hogepriester, staat in zijn dienstkleding voor het aangezicht van God. Satan, de tegenspeler van God, ziet scherp en wijst hem erop dat Hij zo niet voor God kan verschijnen en klaagt hem aan. Vandaag wil ik u en mezelf met mijn werkkleding voor het aangezicht van God zetten. Morgen kan het heilig avondmaal gevierd worden. Je wordt opgeroepen je zonden te overdenken. Mijn dienstkleding; wat was er niet goed op mijn werk, in mijn gezin? Wie kan het reinigen? Kwam het al over jouw lippen: ‘Vader, ik heb gezondigd …!’
Zeggen we ‘ja’ als de donkere kant van ons leven voor het aangezicht van de HEERE voor onze ogen zichtbaar wordt?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//