13 mei 2022

Wees stil voor het aangezicht van de HEERE …
Zacharia 2:13a
Zwijgen voor het aangezicht van de HEERE
Dat is wat, om sprakeloos voor het aangezicht van God te staan, geen woorden te hebben voor Zijn daden. Ook Psalm 62:6 spreekt hierover. Waarom? Omdat het bij Hem veilig is. God keert terug. Hij gaat weer in hun midden wonen, zoals in de tijd na de verlossing uit Egypte, toen de tenten van alle Israëlieten gegroepeerd stonden rondom de tabernakel; het zichtbare teken van Gods aanwezigheid. Staande in de deur van de tent keek men op de tabernakel om zo op de HEERE gericht te zijn, om te leven naar Zijn Woord, van het offer waarin vergeving centraal stond. Redding kunnen we alleen bij deze God vinden. De God Die de schuldige vrijspreekt en opnieuw Zijn trouw laat blijken. Wie kan zwijgen van Gods liefde? ‘Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer’, aanbid Hem met ontzag en kniel nu voor Hem neer.’
Wie kan zwijgen van Zijn liefde, of vergeten wat Hij deed? Jezus’ Naam zij steeds geprezen!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/