20 mei 2022

Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.
Zacharia 4:6b
De stille werking van de Heilige Geest
Over een paar weken is het Pinksteren. In deze periode hoor ik vaak vragen over het werk van de Heilige Geest. Helaas zijn er weinig pinksterzangdiensten en na Pinksteren blijft de Bijbel vaak gesloten over dit imponerende heilsfeit. Zacharia vraagt zich af hoe het werk van God zal doorgaan. De opbouw van de tempel vordert gestaag. Het is de plaats waar de kandelaar moet branden, het licht moet zich verspreiden. Hoe worden wij lichtdrager van de HEERE? Bij de kinderdoop horen we dat de Heilige Geest in ons wil wonen en ons verenigen wil met Christus. De olie van de Heilige Geest stuwt je die richting op, want bij Hem worden wij gereinigd van alle zonden. De Heilige Geest opent je oren, door te luisteren naar het Woord van God, de stille werking van de Heilige Geest. Zo word je tot een licht voor de mensen om je heen.
‘Stroom, o Heil’ge Geest terneder in ons uitgebluste land.’ (Gezang 87:1, Nederlands Hervormde Bundel 1938)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//