21 mei 2022

Wie bent u, grote berg?
Zacharia 4:7
Ergens als een berg tegenop zien
Je kunt tegen sommige dingen als een berg opzien: een tentamen, je rijexamen … Zerubbabel overziet de herbouw en ziet hoe de oorlog heeft huisgehouden. Het ligt als een grote puinhoop voor hem en hij vraagt zich af hoe hij van Jeruzalem een bewoonbare stad kan maken met als centrum het huis van God. In vers 7 zal de sluitsteen tevoorschijn komen, de laatste steen die bij de bouw aangebracht wordt. Dan klinkt er met ongekende vreugde: ‘Genade zij hem.’ We zingen: ‘Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s HEEREN hand alleen geschied.’ Zelfs de poorten van de stad bieden bescherming. Later hoor ik deze psalm zingen als de Heiland Jeruzalem binnenrijdt. Hij was de steen die door de bouwlieden werd verworpen, maar Petrus nodigt uit om naar Hem toe te komen, om als levende stenen gebouwd te worden (1 Petr. 2:4-7).
In Christus zijn bergen vlak en zeeën droog.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//