23 juni 2022

Ik zal het niet langer voorbijgaan.
Amos 7:8
Derde visioen: de tinnen muur
De HEERE is lankmoedig, maar Zijn geduld kent een grens. Op een keer is de maat vol. Het oordeel is onherroepelijk. Het heeft geen zin meer wat Amos doet. Door het zwaard zal God het oordeel voltrekken. Er zijn blijkbaar situaties dat mannen als Noach, Job en Daniël (Ez. 14:12-20) niets meer voor anderen kunnen bereiken. Jeremia moet het horen: bid niet meer voor dit volk (o.a. Jer. 7:16). Dit is het zwaarste dat Gods volk treft. God zal niet langer te midden van Zijn volk wonen. Dan worden we aan onszelf overgelaten. Het is de dood in zijn diepste realiteit: van God verlaten. Is dat niet gaande in onze westerse cultuur? Het wordt een cultuur van het platte vlak, zonder perspectief … Aan onszelf overgeleverd. Wie nu voor dit woord beeft mag horen en geloven: ‘God vindt in gunst en niet in wraak Zijn lust.’ Om Christus’ wil.
Christus is van God verlaten, opdat wij tot God genomen en nooit meer van Hem verlaten zullen worden.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//