22 juni 2022

Toen kreeg de HEERE hier berouw over. Ook dit zal niet gebeuren, zei de HEERE HEERE.
Amos 7:6
Tweede visioen: vuur
Gisteren hoorden we van uitstel van executie. Maar helaas is er bij Israël geen bekering. Nu ziet Amos een allesverslindend vuur naderen. Door de allesverzengende hitte van de zon zullen de waterbronnen uitdrogen, zal het akkerland verschroeien. De fundamenten van het bestaan zullen zo worden weggenomen. De profeet smeekt de HEERE het niet te doen en Hij is lankmoedig. Israël krijgt nog een kans. Opnieuw lezen we dat God berouw krijgt. Hij laat Zich verbidden en is geneigd tot vergeven. De strenge profeet blijkt een priesterlijk bewogen hart te hebben en ook koninklijke trekken te bezitten. Amos is echt een type van Christus. Onze hoogste Profeet, onze enige Priester die met Zijn voorbede voor ons intreedt bij de Vader, en onze eeuwige Koning, die de antigoddelijke macht heeft overwonnen. Het gebed van Amos vermag veel … de voorbede van Christus vermag alles. Nooit deed ik op Hem tevergeefs een beroep!
‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’
(Hebr. 4:16)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/