21 juni 2022

Dit heeft de HEERE HEERE mij laten zien, en zie, Hij formeerde sprinkhanen toen het nagras begon op te komen …
Amos 7:1
Eerste visioen: sprinkhanen
Vijf visioenen vragen onze aandacht. Vier heel compact. Amos ziet de HEERE bezig met het scheppen van een zwerm sprinkhanen. Wat een ramp. Zeker als die de opbrengst van het land opvreet. En dat gebeurt hier. Dit betekent de ondergang van Jakob, van Israël. Dat bedenkend wordt Amos met innerlijke ontferming bewogen. Het grijpt hem aan en hij springt voor het volk in de bres. Ik denk onwillekeurig aan Abraham die voor Sodom en de steden van de Jordaanvlakte bad. Aan Mozes die meer dan eens voor Israël bad. En aan Jezus, Die ons leerde bidden voor onze vijanden en ons daarin Zelf voorging. Het oordeel is verdiend. Amos is ervan overtuigd dat God zorgt voor wat zwak en hulpeloos is. ‘Jakob is immers klein!’ Het is echt een wonder dat de HEERE hoort! Hij komt tot andere gedachten en voert Zijn plan niet uit.
Daar word ik stil van.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//