4 augustus 2022

Er staat geschreven …
Lukas 4:4, 8 en 10
De moederbelofte in vervulling
De verzoeking in de woestijn is verbonden met Jezus’ doop. Doop betekent zalving met de Heilige Geest tot het uitoefenen van het ambt van Messias. Dat betekent confrontatie met satan, voorzegd in de moederbelofte. Wat satan met de eerste Adam is gelukt, blijkt bij de tweede Adam niet op te gaan. Jezus Christus blijft volkomen gehoorzaam aan Zijn Vader. Daardoor kan Hij voor Zijn kinderen in de weg van kribbe naar kruis gerechtigheid verwerven. Het is volbracht! De duivel is totaal overwonnen. Jezus is de Plaatsvervanger, de Borg Die ons in al onze verzoekingen kent. We zijn alleen veilig achter het schild van het geloof (Ef. 6:16). Het geloof is een gave van God, geschonken door de Heilige Geest. Dan krijgen we deel aan Christus en al Zijn weldaden: verzoening van onze zonden, een rechte verhouding tot God, het dienen van de HEERE en een eeuwig leven! Wat een toekomst!
Wat is het eeuwige leven en wanneer begint dat? (Joh. 17:3)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/