5 augustus 2022

De Geest van de HEERE is op Mij, …
Lukas 4:18
Kerkgang
Dat kerkgang niet zomaar een gewoonte is, toont ons Jezus’ leven. Hij is te gast in de synagoge in Nazareth. Hij zal niet alleen het Woord van Zijn Vader horen, maar het ook Zelf lezen, een korte uitleg geven en bidden. Jezus leest uit de rol van Jesaja over de Gezalfde van de Vader, Die gekomen is om het Evangelie te verkondigen. Na de schiftlezing gaat iedereen zitten. De mensen wachten gespannen af en zijn onder de indruk hoe Jezus heeft gelezen. Het kwam rechtstreeks uit Zijn hart. Jezus zegt: ‘Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’ Degene van Wie Jesaja geprofeteerd heeft, staat hier vóór u. Gekomen om armen het Evangelie te verkondigen. Wat een preek! Alle beloften zijn in Hem vervuld! Het is nu de dag van de zaligheid: verhard je niet; laat je leiden! Die oproep komt ook nu tot ons!
De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Wat betekent dat?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/