6 augustus 2022

… dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier …
Lukas 4:23
Boodschapper en boodschap
De mensen in de synagoge zijn onder de indruk. Het is te horen en te zien dat ze er van harte mee instemmen. Jezus is toch Een van hen! Hij sprak woorden van genade, waarover de mensen zich verwonderden. Aan armen wordt het Evangelie verkondigd. Hoe is dat bij ons? Kennen wij ook die verwondering en genade? We zijn ten dode opgeschreven, maar worden genezen. Kijken we daar nog van op? De mensen in Nazareth zijn wel verwonderd over de Boodschapper, maar niet over de boodschap. Jezus is toch maar die Zoon van de timmerman? Wat moet er gebeuren na zo’n preek? Dan moeten we aan Zijn voeten belijden: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wilt U ook mij helpen? Ik ben een arme, blinde gevangene, die Uw hulp nodig heeft. Dan is er werk voor Jezus, de Zaligmaker! Ook nu!
Is de houding van de mensen in Nazareth herkenbaar? Hoe komt dat?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/