21 september 2022

En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht.
Genesis 19:29
Gered door voorspraak van een ander
Er lijkt een contrast te zijn tussen Noach en Lot. Noach wordt gered omdat God hem gedenkt (Gen. 8:1). Lot wordt ook gered, maar omdat Abraham hem gedenkt. Er staat dat Abraham ‘s morgens precies op die plaats stond waar hij met de HEERE ‘onderhandeld’ had over Sodom. Nu ziet hij dat de stad verbrand is. Wat er met Lot gebeurd is, kan hij niet zien. Hij ziet alleen rook. Maar zijn voorspraak is niet vergeefs geweest. Zijn beroep op Gods recht om niet de rechtvaardige met de goddeloze te laten omkomen, vond gehoor. Door zijn voorspraak is Lot gered. Uiteindelijk moeten wij allemaal gered worden door de voorspraak van die Ander, Die het oordeel voor ons gedragen heeft. Om die voorspraak mogen we bidden. God zal Zijn eigen Zoon zeker gedenken als Hij voor ons pleit. Dan is er ook voor ons een Zoar, een schuilplaats tegen het oordeel.
Heeft de HEERE uw zonden vergeven? Dan bent u een gezegend, gelukkig kind. De HEERE heeft u van de mesthoop gehaald, om te midden van Zijn vorstelijke kinderen te zitten. Is dat geen reden voor onbeperkte dankbaarheid? (Charles Haddon Spurgeon)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/