22 september 2022

Kom, laten we onze vader wijn te drinken geven en met hem slapen, zodat wij door onze vader het leven geven aan nageslacht.
Genesis 19:32
Als de wijn is in de man …
Toen Noach na de redding in de ark aan een nieuwe fase in zijn leven begon, werd de wijn hem te machtig. De parallel tussen Lot en Noach zet zich ook hierin voort. Lot verlaat Zoar en gaat wonen in een grot. Daar voeren zijn eigen dochters hem dronken zodat ze gemeenschap met hem hebben zonder zijn medeweten. De dochters doen het omgekeerde van wat Sem en Jafet met Noach deden, en zondigen tegen het gebod dat we later lezen in Leviticus 18:7. De ellende die eruit voortkomt is bijna niet te overzien. De nakomelingen van de in ontucht geboren jongens, Moab (‘van vader’) en Ben-Ammi (‘zoon van mijn verwant’), worden volkeren waar Israël voortdurend last van heeft. Toch breekt zelfs door deze donkere geschiedenis licht van Gods genade. Ruth de Moabitische wordt opgenomen in de geslachtslijn van de Heere Jezus. Wat een wonderlijke weg gaat God soms.
Zeg niet: omdat Jezus Christus in de wereld gekomen is om voor zondaren te sterven en bekering en vergeving te verwerven, kan ik mijn hart wel in de zonde ophalen. Dan treedt u het bloed van het verbond met voeten. (Samuel Rutherford)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/