23 september 2022

Daarop zei Abraham: Omdat ik dacht: Er is vast geen vreze Gods in deze plaats, daarom zullen zij mij omwille van mijn vrouw doden.
Genesis 20:11
Een misrekening met grote gevolgen
Abraham blijkt weinig geleerd te hebben van zijn verblijf in Egypte. Toen had hij verzwegen dat Sarai zijn vrouw was, en nu doet hij hetzelfde tegenover Abimelech in Gerar. Er is een aantal overeenkomsten tussen beide geschiedenissen, maar ook verschillen. We weten hier welke plaag de HEERE zond als straf voor het nemen van Sara, namelijk onvruchtbaarheid. Tegelijk was die straf een zegen, want daardoor kon Abimelech Sara niet zwanger maken. Een ander verschil zit in onze dagtekst. Hier lezen we Abrahams excuus voor zijn leugen. Hij verwachtte niet anders dan dat hij als vreemdeling gevaar zou lopen in Gerar. Ook wij kunnen zulke ideeën koesteren over de wereld waarin we leven. Toch doen we Gods werk in die wereld dan tekort. Hij werkt zelfs onder ongelovigen nog goede eigenschappen. Abrahams misrekening werd door Abimelech en zijn volk duur betaald. Laten wij dus voorzichtig zijn in onze oordelen.
Op aarde worden velen verkeerd beoordeeld en krijgen mensen soms verkeerde namen. Sommige van Christus’ schapen worden zelfs uitgescholden voor bedrieglijke wolven. Maar zo zal het in de toekomende wereld niet meer zijn. (Thomas Boston)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/