22 november 2022

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.
2 Thessalonicenzen 2:3
Mens van de wetteloosheid
Ondanks dat het Evangelie in opmars was en mensen tot geloof kwamen, waarschuwt Paulus voor de grote afval van Christus. Twee ingrijpende gebeurtenissen gaan aan Jezus’ komst vooraf: afval en wetteloosheid. Een opstand van de mensheid tegen God. De mens die zichzelf vereert als God is de antichrist. Hij waant zich een god en wakkert de vijandschap tegen Christus aan. We zitten er middenin. Veel mensen in Europa hebben Christus vaarwel gezegd. We leven in een verkilde, liefdeloze tijd en groeiende normloosheid door verwaarlozing van Gods wet. Huwelijken, gezinnen worden door een verseksualiseerde, opstandige samenleving aangemoedigd te zondigen. Er heerst opstand tegen de normen die de overheid stelt voor onze veiligheid. Gelukkig weerhouden de wetsregels ons nog van totale wetteloosheid, maar deze worden straks ook uitgeschakeld. Gods Geest trekt Zich terug, er komt vervolging. Toch blijft God als Heerser boven alles staan. Alles wat nu verkeerd is maakt Hij op Zijn dag goed.
Gods wet is de weerhouder van wetteloosheid, een vangrail op onze levensweg.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/