23 november 2022

Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.
2 Thessalonicenzen 2:15
Aansporing
Paulus moedigt ons aan om niet het afschuwelijke leven van de wetteloze mens te leven, maar te leven in geloof. Het is niet eenvoudig om als christen tegenover verschillende wereldse invloeden standvastig te blijven en te volharden in het geloof. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we de overleveringen, de traditie, maar bovenal Gods Woord nodig. Traditie mag nooit de plaats van Gods Woord innemen. Gods Woord spoort ons aan tot heiliging om ons leven te reinigen. We kunnen niet in onze vuile, zondige oude kleren blijven rondlopen. Wel naar de kerk gaan, maar er niet naar leven. Waar de levensheiliging door Gods Geest niet ons leven zuivert, worden we niet gered. Wij zijn door het Evangelie geroepen om als eigendom van Christus te leven. Daartoe moedigt Paulus ons vandaag aan. Sta vast, blijf trouw, zo ervaren we Christus’ liefde tot onze eeuwige troost. Gods hoop is betrouwbaar!
Om niet achterop te raken in geloof of te blijven steken in zonden, hebben we aansporing nodig.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/