24 januari 2023

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.
Kolossenzen 4:5
Grijp je kans!
Paulus vraagt om betrokkenheid bij het evangelisatiewerk dat hij doet: bid dat ik het geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Paulus is volledig toegewijd aan de verspreiding van het Goede Nieuws. Dat ontslaat de christenen in Kolosse niet van hun roeping om zelf ook een getuige van Christus te zijn. Paulus bindt ze daarom op het hart om met wijsheid te wandelen bij ‘hen die buiten zijn’ en om de geschikte tijd uit te buiten. Dat betekent dat je weet wanneer je moet zwijgen. Niet iedere situatie is een kans voor een goed gesprek. Het betekent ook dat je weet wanneer je moet spreken. Bij een grote aankoop ben je gespitst. Iets van die alertheid mag onze omgang met ‘hen die buiten zijn’ bepalen.
En als je bidt voor de Paulussen van onze tijd, dan kun je toch ook voor jezelf bidden dat je de gelegenheid krijgt om iets van je geloof te delen?
Heere, leer mij om gunnend te geloven.
Geef gelegenheden om over U te vertellen.
Help mij door Uw Geest om die gelegenheden niet voorbij te laten gaan.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/