25 januari 2023

Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen.
Kolossenzen 4:7
Trouwe Tychikus
Aan het einde van zijn brief noemt Paulus allerlei namen. Via deze namen krijgen we een kijkje in het leven van de eerste christenen. Vandaag ontmoeten we Tychikus.
Paulus noemt hem een geliefde broeder, een trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere. Tychikus zal de brief bezorgen. Hij zal dan meer vertellen over Paulus en tegelijk aan de mensen in Kolosse vragen hoe het met hen gaat, zodat hij ze persoonlijk kan bemoedigen. De persoonlijke ontmoeting met Tychikus heeft een meerwaarde ten opzichte van de brief. Niet alles kun je via papier doorgeven.
Dat is nog zo, we hebben allemaal manieren om met elkaar te communiceren, en elkaar op de hoogte te stellen. Dat is mooi. Maar een appje of een telefoontje kan nooit een echt gesprek vervangen. Laten we als christenen elkaar opzoeken, de tijd nemen voor een echte ontmoeting. Paulus leert ons hoe belangrijk dat is.
Hoe vaak heb je een echte ontmoeting met medechristenen?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/