26 januari 2023

Zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een vertroosting geweest.
Kolossenzen 4:11
Aristarchus, Markus en Jezus
Aristarchus, Markus en Jezus zijn drie volksgenoten van Paulus. Hij zegt van hen dat zij ‘de enigen zijn van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn’. Daar klinkt diep verdriet in door. Paulus heeft er vurig naar verlangd dat zijn volksgenoten ook geloofsgenoten zouden zijn. Vaak ging het anders. Dat maakt dat Paulus des te dankbaarder is voor deze drie mannen. Ze zijn hem tot troost.
In dit rijtje valt Markus het meeste op. In het boek Handelingen beschrijft Lukas dat uitgerekend door deze Markus er een conflict ontstond tussen Paulus en Barnabas. De onderlinge geschillen zijn blijkbaar bijgelegd en Paulus en Markus werken harmonieus samen. Daarin ligt voor ons een les. Dat er een ruzie ontstaat kunnen we niet altijd voorkomen. En soms is het beter om even een adempauze te nemen. Maar hoe gaan we er op de lange termijn mee om?
‘Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.’
(Gezang 481:3a, Liedboek voor de kerken)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/