18 maart 2023

Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs (…) Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas.
Prediker 7:16 en 17
Adviserende wijsheid
Predikers thema is dat hij wijsheid en dwaasheid wil onderzoeken. Dat blijkt uit de tegenstellingen van het al te rechtvaardig en al te goddeloos zijn. Prediker geeft daarin advies voor het leven in ontzag voor God. Er zijn namelijk altijd fanatieke mensen die hun principes erop nahouden en niets over hun kant laten gaan. Daarnaast zijn er mensen die met bruut geweld hun zin willen krijgen, maar daaraan ten onder gaan. Beide typen komen voor in onze samenleving. In relatie met God staan wij vierkant tegenover eigenwijsheid en doordrammers. We willen niets liever dan de weg van God, Zijn wet en Jezus’ Bergrede volgen. Die weg, Jezus Zelf, volgen, is de weg van de echte wijsheid en beschermt ons tegen Gods toorn. Er is dus maar één goede weg: die van de wijsheid. Daarin willen we niet té wijs en niet té rechtvaardig zijn. We zijn navolgers van Jezus; Hij is niet fanatiek of eigenwijs, maar barmhartig.
Eerbied voor God is het begin van alle wijsheid.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/