19 maart 2023

Vijfde lijdenszondag
Ik zei: Ik wil wijs worden, maar de wijsheid bleef ver bij mij vandaan.
Prediker 7:23
Tussentijdse conclusie
Uit een onderzoek in het voorafgaande trekt Prediker een tussentijdse conclusie. Hij stelt de vraag: hoe kan ik echt wijs worden? Daarmee neemt hij de proef op de som en toetst wijsheid en dwaasheid. Wat is zijn tussentijdse conclusie? Nou, dat hij er niet uitkomt! Hij wil wijs zijn, maar het leven is te diep, te veel voor hem om het geheel daarvan te doorgronden. Alles is onpeilbaar! Ook al wekt de moderne wetenschap en techniek de indruk er aardig in geslaagd te zijn om de schepping te doorgronden, tegen klimaatsverandering is zij niet opgewassen. Als je echt wijs wil zijn, moet je ervan doordrongen zijn dat het noodzakelijk is om van het kwaad bevrijd te worden. Wie kan dat? Dat kan alleen als je het geheim van God verstaat, dat door zijn Geest aan ons bekend wordt gemaakt. Gods geheim is de verlossing en verzoening door Christus. Hij maakt je echt wijs!
Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/