22 maart 2023

Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon.
Prediker 8:15
Vreugde in moeilijke levensvragen
In moeilijke tijdens is er vreugde om uit Gods hand te leven. Predikers advies is om te eten, te drinken en vrolijk te zijn door te leven uit Gods hand. Want in moeilijke tijdens blijft die ene vraag: waarom blijft het kwaad op aarde voortwoekeren? Doet God recht? Je kunt daar lelijk mee zitten. Waarom zo? Waarom overkomt mij dat en slechte mensen niet? Prediker zegt: het vonnis wordt niet direct voltrokken over de misdaad. Wij willen een directe straf op misdaden. Pas door middel van snelrecht heeft straffen effect. Toch straft God ons niet onmiddellijk. Geen wonder dat we denken: God doet geen goed en geen kwaad. Maar God vergeldt wel ieder mens, ook ons, ieder naar zijn werken (Openb. 20:12-13). Wees daarom blij over hoe God handelt. Leef uit een rotsvaste overtuiging dat God door Christus ons nu nog genadig is en Zijn genade voor recht laat gelden.
Geloof is er niet om de wereld te verklaren, maar om het erin uit te houden.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/