Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw.
Prediker 9:4
Leven en dood
Niemand weet hoe plezierig of moeilijk zijn leven in de wereld verloopt. De gelovige mag uit de zekerheid van het geloof leven, hij is veilig in Gods hand. Hoewel er spanningen zijn vanwege de geloofsstrijd die hij voert, is er de troost: je bent in Gods hand, ook als de dood je treft. De dood moet iedereen ondergaan, zowel goddelozen als rechtvaardigen. Zij maakt geen onderscheid tussen arm of rijk. Toch leeft de rechtvaardige in het vertrouwen dat hij in de dood voordeel heeft boven de goddeloze. En daarom is een levende hond beter een dan een dode leeuw. De leeuw stond bekend als een trotse macht, maar een hond was een verachtelijk dier. Als het aankomt op dood en leven kun je maar beter zo’n verachtelijk maar levend beest zijn dan een dode machtige. Christus is gekomen voor mensen die veracht worden. Door Christus’ lijden en sterven kunnen zondaars over het graf heen zien. Aan het kruis overwon Christus de dood. Volhard in dat geloof!
Met kleine mensen kan God grote dingen doen.