24 mei 2023

Maar nu, zo zegt de heere, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
Jesaja 43:1
Op Gods Naam gezet
In meerdere kerken staan de woorden van de dagtekst op het doopvont geschreven: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij!’ Bij de bediening van de Heilige Doop worden de namen van een zondig mens verbonden met de Naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij heeft recht op ons leven. We zijn niet van onszelf. In onze doop zijn wij op Gods Naam gezet en delen wij in de zegen van het verbond dat God sloot met Israël. God zegt tot Israël: ‘U bent van Mij!’ Hun identiteit wordt niet bepaald door hun schuldige blindheid, maar door Gods genade. Hij zorgt en leidt Zijn volk. Ze hoeven daarom ook geen angst te hebben. Hoe vaak zien wij niet in de geschiedenis van het Joodse volk de wonderlijke uitredding die God schenkt? God baant een pad van verlossing en bevrijding. Hoe het water ook kolkt en het vuur ook kan oplaaien.
Water van de doop droogt nooit op!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/