25 mei 2023

… en men zal horen en zeggen: Het is de waarheid!
Jesaja 43:9
De waarheid
De Heilige Geest wordt door de Heere Jezus heel specifiek ’Geest van de waarheid’ genoemd. De Geest van de waarheid, Die ons de weg zal wijzen in heel de waarheid. Waarheid is niet iets, maar Iemand. Jezus noemt Zichzelf: de Weg, de Waarheid en het Leven. Door de Heilige Geest worden wij geroepen van de Waarheid te getuigen. In de profetie van Jesaja klinkt ook de aansporing om te getuigen van de waarheid. Het volk Israël is verkoren en geroepen om van de waarheid te getuigen. Jahweh, de God van Israël, is de enige en ware God. Voor Hem is er geen God gevormd, na Hem zal er geen zijn. Nadrukkelijk proclameert de Heere Zichzelf: Ik, Ik ben de heere, buiten Mij is er geen Heiland. Laten wij het door de Geest mee belijden: ‘Want deze God, is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden.’
‘Je weet nooit in hoeverre je iets werkelijk gelooft zolang de waarheid ervan geen zaak van leven of dood voor je is.’ (C.S. Lewis)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/