2 oktober 2023

Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd …
Exodus 1:12
Verdrukt in Egypte Hoe komen de Egyptenaren ertoe om de Israëlieten te verdrukken? De schrijver van Exodus noemt meerdere redenen. Ze zijn door hun aantal een gevaar voor Egypte. Ze zouden bij een oorlog wel eens een vijfde colonne kunnen zijn. Maar er is ook afgunst op de rijkdom. Misschien weten ze dat er een belofte ligt dat dit volk zal vertrekken. Dat nooit! Zodoende komt er een heel pakket van verdrukkingen om de Israëlieten eronder te houden. Het is de eerste keer dat dit grootschalig wordt aangepakt. En dat heeft zich veel keren herhaald in de geschiedenis! Zo zien we de Israëlieten aan het werk: slavenarbeid verrichten. Ze worden afgebeuld en vernederd. Uitgebuit en geplunderd. Maar toch: in de verdrukking blijven ze staande. Sterker nog: ondanks deze verdrukkingen groeit dat volk nog steeds. Ze krijgen het niet klein. Is de geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen niet een wonder? God laat Zijn volk nooit in de steek. Hij volhardt in Zijn trouw.
‘Bid om vrede voor Jeruzalem.’ (Ps. 122:6)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/