1 maart 2024

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht
Johannes 1:9
Jezus is het Licht van de wereld
Johannes is al oud als hij de pen pakt en begint te schrijven. Hij kent de verhalen die al geschreven zijn over Zijn Meester. Nu wil hij er nog verhalen aan toevoegen. 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God'. Daarmee tekent Johannes het diepe geheim: Jezus Christus was mens, maar tegelijk God. Van eeuwigheid was Jezus er al en Hij is altijd een Licht geweest voor de mensen. Johannes schrijft het zo mooi: 'In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen'. Zo zorgt Jezus ervoor dat we de weg naar God kunnen vinden. Misschien voor het eerst van ons leven, maar ook telkens opnieuw. Vanuit de duisternis van ons menselijk en zondig bestaan mogen we - door genade en door de werking van de Heilige Geest - komen tot het Licht. Dat Licht van Jezus is onmisbaar om te komen tot groei en bloei van het geestelijk leven.
En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 1 Johannes 1:3
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/