De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal wegteren.
Spreuken 10:7
Rechtvaardigen verspreiden zegen
In hoofdstuk 10 beginnen de losse spreuken van Salomo. Hier gaat het veel over de grote verschillen tussen rechtvaardigen en goddelozen. Rechtvaardigen zijn zij die wijsheid verkregen hebben en de Heere oprecht vrezen. Zij zoeken het goede te doen en haten het kwade. Zij laten in het leven zien, dat zij God vrezen. Zo verblijden ouders zich in het gedrag van hun wijze kinderen en zij hebben verdriet over het gedrag van hun dwaze kinderen. Mogelijk heb je gemerkt dat in je familie met veel respect gesproken wordt over een gelovige oma die gestorven is. Zij straalde iets uit van de liefde en oprechtheid van haar Meester. En de herinnering daaraan maakt je blij en trekt je hart naar God.
Hoe je geleefd hebt, is bepalend voor de herinnering die je nalaat