Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.
Spreuken 11:2
Het diepe verschil tussen overmoed en ootmoed
Steeds wordt in Spreuken duidelijk gemaakt dat wijsheid en ootmoed bij elkaar horen en dat overmoed leidt tot schande. Bij ootmoed is er het diepe besef dat we nog maar zo weinig wijsheid bezitten. Een ootmoedig mens is daarom ook een leergierig mens. Ootmoed zoekt het niet in indrukwekkend uiterlijk vertoon en wordt daarom niet verleid tot leugen en bedrog. Overmoed hecht echter aan een prachtige buitenkant waarmee we indruk willen maken op anderen. Zelfs de leugen mag dienen om dat doel te bereiken. En juist daarom leidt overmoed tot schande. Ootmoed en oprechtheid doen groeien in echte wijsheid. En juist dat dwingt tot respect en verspreidt een zegen.
God ziet het hart aan