20 oktober 2021
Vers van vandaag

Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.
Jesaja 9:11c, 16d, 20b
Zelfzucht leidt tot zelfvernietiging
Het volk blijft in hoogmoed en trots voortleven. Men dacht in eigen kracht er weer bovenop te komen. Zien wij dit ook niet in onze tijd? De zelfingenomenheid die heerst in de samenleving? Jesaja had het heil aangekondigd, maar velen lijken er geen boodschap aan te hebben. Vanwege de voortdurende ontrouw van het volk klinkt het tot drie keer toe in dit bijbelgedeelte, dat Gods toorn blijft en dat Zijn hand nog steeds tegen hen is uitgestrekt. Hier zien wie hoe rechtvaardig God is en hoe Hij de zonde niet door de vingers ziet. De zelfzucht van het volk leidt tot zelfvernietiging. De leiders van het volk worden misleiders genoemd. Wanneer wij ons niet bekeren blijft de toorn van God op ons liggen. Daarom zegt God in Zijn liefde telkens weer: 'Wendt u naar Mij toe en wordt behouden' (Jes. 45:22a).
Als je van het Evangelie gelooft wat je bevalt, en verwerpt wat je niet bevalt, dan geloof je niet het Evangelie, maar jezelf. (Aurelius Augustinus)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//