27 juni 2022
Vers van vandaag

Op die dag zal het gebeuren …
Amos 8:9
Schildering van de dag van de HEERE
Wat zal er op die dag gebeuren? Midden op de dag zal de zon ondergaan. Er zal duisternis over het land komen. Uitbundige feestgangers veranderen in jammerende weeklagers. Er zal rouw zijn als over het sterven van een enig kind. Een bittere dag zal het zijn. Meisjes en jongens, de bloem van het volk zal verwelken. Lieve lezer, wat zal het moeilijk voor Amos geweest zijn om dit te moeten zeggen! Nu heeft God op deze wijze tot Israël gesproken … Hij heeft in ‘de laatste dagen’ tot ons gesproken door de Zoon. En deze Zoon heeft alle facetten van Gods oordeel, hier aangekondigd, gedragen. Alle motieven uit Amos 8 keren in het Evangelie van Goede Vrijdag terug. Het oordeel wordt op die dag aan de ene Zoon van Israël voltrokken. Daar hangt de Zoon in het gericht. Wat Hij zegt? Ik voor jou …
Wat is hierop jouw antwoord?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//