8 december 2021
Vers van vandaag

En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
Mattheüs 4:3
Een dubbele aanval
Het was te verwachten: de duivel valt Jezus aan op Zijn zwakke plek, Jezus heeft honger. De duivel probeert daar gebruik van te maken. Wat je misschien niet zou verwachten is dat de duivel Jezus ook aanvalt op Zijn kracht. Hij doet dat op een heel subtiele manier. Hij sluit aan bij de woorden van God. Bij de Jordaan had de Vader gezegd: 'Dit is Mijn geliefde Zoon.' De duivel gaat daarop in. Hij zegt: 'Als U de Zoon van God bent …' Met andere woorden: laat dat eerst maar eens zien. De strategie van de boze is nog niet veranderd. Hij probeert ons niet alleen te pakken op onze zwakke plekken en onze moeilijke momenten. Hij probeert ook dat wat ons houvast geeft af te breken door twijfel te zaaien: 'Jij een kind van God? Een geliefd kind? Bewijs dat maar eens …' Herken je deze strategie van de duivel? Hoe kun je je daartegen verdedigen?
Wat je misschien niet zou verwachten is dat de duivel Jezus ook aanvalt op Zijn kracht.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//