22 januari 2022
Vers van vandaag

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
1 Korinthe 12:13
De Geest (3): één lichaam
Paulus werkt het punt van gisteren nu heel praktisch uit. Iedereen kan het begrijpen. Je lichaam bestaat uit heel verschillende lichaamsdelen. Allemaal werken en voelen ze anders. Met je oor ontwaar je de wereld om je heen anders dan met je oog. Maar juist samen maken ze het hele plaatje compleet. Het zou een ramp zijn als je alleen een oor hebt, of alleen een oog. Dan zou je zoveel missen van de werkelijkheid! De gemeente werkt precies zo. Als iedereen exact hetzelfde zou geloven, voelen en werken… het lijkt ons misschien fijn, maar het zou een ramp zijn. Dan zouden we zóveel missen van Wie God is! Het zou zo eenzijdig worden, zo star. Leven kan alleen met verschillende leden, aangestuurd door het ene Hoofd. Raar hè, dat we dan toch van die ene lastige broeder of zuster verlangen dat die precies hetzelfde is, voelt en verlangt als wij …
‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer’ (Lied 360, Op Toonhoogte 2015)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//