Psalmen 67
 

Psalmen 67

« Terug naar overzicht

   De volken zullen God loven
 1 Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.
 2 God zij ons genadig en zegene ons;
       Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela
 3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
      onder alle heidenvolken Uw heil.
 4 De volken zullen U, o God, loven;
      de volken zullen U loven, zij allen.
 5 De natiën zullen zich verblijden en juichen,
      omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
         de natiën op de aarde zult U leiden. Sela
 6 De volken zullen U, o God, loven;
      de volken zullen U loven, zij allen.
 7 De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
      God, onze God, zegent ons.
 8 God zegent ons
      en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.