13 mei 2019

Koning Zedekia stuurde er iemand opuit en liet hem halen. Daarop ondervroeg de koning hem in zijn huis, in het geheim, en zei: Is er een woord van de HEERE ? Jeremia zei: Dat is er! Hij zei: U zult in de hand van de koning van Babel gegeven worden.
Jeremia 37:17
Gesprek tussen Jeremia en koning Zedekia
Er is iets merkwaardigs aan de hand. Hoewel Zedekia weigert om te buigen voor het woord van de HEERE dat door Jeremia tot hen komt, vraagt hij meerdere keren aan Jeremia: Is er nog een woord van de HEERE ? En hij bedoelt daarmee: zou er na alle oordelen nu toch een ander woord, een woord van zegen zijn? Maar het oordeel staat vast. Alleen door het oordeel heen zal er voor een rest van het volk uitkomst komen. En Zedekia wilde uitkomst buiten het oordeel om. En Jeremia? Hij blijft trouw aan het woord van de HEERE . Hij heeft geleden onder de boodschap die hij brengen moest en hij moet er zelfs voor de gevangenis in. Maar hij blijft getrouw. Iets van de Heere Jezus wordt hier zichtbaar. Veel meer nog dan Jeremia vereenzelvigde Hij Zich met het volk Israël. Hij droeg hun zonde en Hij droeg de toorn van Zijn Vader over hun zonde. Maar Hij deed het als Borg. Daarom zal ieder die tot Hem de toevlucht neemt, uitkomst ontvangen.
En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.