15 mei 2019

Want men zal al uw vrouwen en al uw zonen naar de Chaldeeën wegvoeren. En zelf zult u niet aan hun hand ontkomen, maar u zult door de hand van de koning van Babel gegrepen worden en deze stad zal in vlammen opgaan.
Jeremia 38:23
Het laatste gesprek tussen Zedekia en Jeremia
Nog één keer wordt Jeremia door Zedekia bij zich geroepen. Het gesprek vindt in het geheim plaats. Allereerst moet Jeremia beloven dat hij de volle waarheid zal vertellen. Jeremia antwoordt daarop met een tegenvraag: Als ik alles eerlijk vertel, zult u mij dan in leven houden? En dan zweert de koning bij God dat hij Jeremia in leven zal houden. Vervolgens vertelt Jeremia opnieuw: Door u over te geven zult u wel naar Babel worden weggevoerd, maar u zult in leven blijven en veilig zijn en de stad zal niet verwoest worden. Maar als u zich niet overgeeft, dan zal de stad met vuur verbrand worden en u zult niet aan de toorn van Nebukadrezar ontkomen. Het gesprek komt ten einde. Jeremia’s leven wordt gespaard en hij verblijft op de binnenplaats van de wacht, totdat Jeruzalem wordt ingenomen. De voltrekking van het oordeel gaat beginnen.
En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.