17 mei 2019

Voorzeker, Ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard en u zult uw leven tot buit hebben, omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de HEERE .
Jeremia 39:18
De belofte aan Ebed-Melech
Aan het hof van Zedekia heerste een verdorven cultuur. De vorsten en de koning hielden zich veel meer bezig met het behoud en het versterken van hun eigen bevoorrechte positie dan met het welzijn van het volk. Ze hadden de dienst van de HEERE op hun eigen manier ingericht, zodat het leek alsof God nog een rol speelde in hun leven, maar in werkelijkheid gingen ze hun eigen gang. In dat door en door corrupte klimaat blijkt er één man te zijn die op de HEERE vertrouwt en die oprecht en onafhankelijk van wat mensen van hem vinden zijn weg gaat. Het is een Nubiër, een zwarte man uit Soedan. Hij zorgt ervoor dat Jeremia uit de modderkuil wordt gered. En Jeremia mag hem zelf, tijdens zijn laatste gevangenschap verkondigen dat God hem zal sparen in het verschrikkelijke oordeel. Hij zal zijn leven als een buit hebben. En waarom? Hij heeft op de HEERE vertrouwd.
Zelfs midden in het verschrikkelijke oordeel ziet de HEERE de trouw van de enkeling.