18 mei 2019

Daarop keerden alle Judeeërs terug uit al de plaatsen waarheen zij verdreven waren, en zij kwamen in het land Juda, naar Gedalia in Mizpa. En zij verzamelden zeer veel wijn en zomervruchten.
Jeremia 40:12
Een eerste teken van herstel?
Allerlei mensen van het volk bleven achter in het veld. Zij waren niet meegevoerd naar Babel. Daar behoorden ook resten van het leger en enkele bevelhebbers toe. Toen bekend werd dat Gedalia door Nebukadnezar was aangesteld als gouverneur over het land, kwamen er bevelhebbers naar de gouverneur toe. Gedalia stelt hen gerust. Als zij de Babyloniërs dienen, zal het hun goed gaan. Ze mogen het land gaan bewerken en de bevelhebbers zullen een deel van de opbrengst van het land verzamelen in de steden waar zij wonen. Dan zullen zij van de opbrengst af moeten staan aan de dienaren van Babel. En dan zal het hun goed gaan. Gedalia geeft dezelfde boodschap af als Jeremia. In het buigen onder Nebukadnezar is er zegen te verwachten. En heel veel Judeeërs die dit hoorden, kwamen terug naar het land Juda. Zij erkenden het gezag van Gedalia en zij hadden een rijke oogst aan wijn en zomervruchten. Is Gods oordeel al ten einde?
Alleen in trouwe gehoorzaamheid is er verwachting.