14 juni 2019

En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders.
Handelingen 3:17
Je wist het niet?
Wij houden er niet van als iemand na een grote misser zich verschuilt achter onwetendheid. Iets zegt als: Sorry, ik wist het niet. Ik wist niet, dat het om jou ging … ik wist niet dat jij op dat punt erg gevoelig bent.
Makkelijk, denk je. Maar soms besef je dat iemand inderdaad niet weet wat hij doet. Zo bad ook Jezus: ‘Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen.’ Zo hoor je ook Petrus zeggen: Jullie hebben bij Pilatus op een moordenaar gestemd in plaats van op Jezus, de vorst van het Leven. Jullie wisten totaal niet wat jullie deden.
Petrus bedoelt het niet als excuus. Maar als een extra aansporing: erken Jezus nu wél als de Messias van God. De Redder over Wie Mozes profeteerde. Besef nu wél dat God Hem naar jullie als eerste gezonden heeft. Laat je nu wél door Hem zegenen en je leven vernieuwen.
Onwetendheid is geen excuus, maar een keuze.