12 juli 2019

(…) want zijn moeder was raadgeefster in het goddeloos handelen
2 Kronieken 22:3
Ahazia’s goddeloze opvoeding
Het opvoeden van kinderen is fundamenteel voor wie zij later worden. Athalia, de moeder van Ahazia, was een overheersend, hoogmoedig persoon, die haar wil oplegde aan Ahazia om contact met Achabs huis te houden. Dit wordt de ondergang van Ahazia, die door de HEERE wordt bewerkt. Niemand blijft uit Davids huis over dan alleen een kind, Joas, zoon van Gods belofte. Door zijn opvoeding hield Ahazia geen rekening met de HEERE, hoewel de HEERE duidelijke waarschuwingen had gegeven. Zo kan het ook gaan bij de opvoeding van onze kinderen. Het is goed om eerst jezelf de spiegel voor te houden. Wie ben ik voor mijn kinderen, welke persoon ontmoeten ze in mij? Ouders, zorg ervoor dat u zelf een levende band met de HEERE hebt en leef dat uw kinderen voor. Geef uw kinderen raad vanuit een godvruchtig hart en leven, dat bouwt hen op. ‘Jong geleerd is oud gedaan!’
Ik zag liever mijn kind sterven als martelaar om Christus’ wil dan leven als een vijand van Christus.