9 september 2019

Als er dan enige bemoediging is in Christus (…)
Filippenzen 2:1
Laat Christus je erbij roepen
Het woord ‘bemoediging’ dat Paulus hier gebruikt, heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Het kan zowel met ‘bemoediging’ als met ‘vermaning’ vertaald worden. Letterlijk betekent het: ‘erbij roepen’. Je kunt dat zeggen tegen iemand die troosteloos neerzit. Het betekent dan tegelijk een arm om de schouder, een vertroosting, als ook een opwekking: ‘Kom op, niet bij de pakken neerzitten. Geef me een arm, dan help ik je overeind.’ Paulus schreef in het voorafgaande vers over lijden, zowel voor hemzelf als voor de gemeente van Filippi. Nu wekt hij hen op om in Christus moed te vatten en door te gaan. Waarmee? Met eensgezind te zijn, een in liefde, een van ziel en een van gevoelen. Als ze dat doen, worden ze niet alleen zelf bemoedigd, maar Paulus ook. De basis daarvoor is de gemeenschap met de Geest. Die heet ook: Trooster, en dat is hetzelfde woord als wat Paulus voor ‘bemoediging’ gebruikte. Gemeenschap met de Geest bewerkt gemeenschap met elkaar.
Laat uw zwakheid de oorzaak van uw roem worden. Laat uw beproevingen de reden van uw dankzegging worden. (C.H. Spurgeon)