2 december 2019

Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij (… )
Markus 5:6
Daar is hij!
Jezus, die het Koninkrijk van God aankondigt, komt oog in oog te staan met de demonische macht van de duisternis. De confrontatie vindt plaats. Is Jezus, Zoon van God de Allerhoogste, krachtig genoeg om deze waanzinnige, sterke geest te overwinnen? Jezus staat voor een immense uitdaging. Een leger onreine geesten treft Hij hier aan. Daar is hij! ‘Pijnig mij niet’, zo smeekt hij Hem. Daar zijn zij! ‘Stuur ons in de varkens’, zo verzoeken ze Hem. Jezus staat het verzoek toe. Met het afschuwelijke gevolg dat ze zichzelf vernietigen. Maar de mens is genezen. Daar zit hij, gekleed en goed bij zijn verstand. Door Jezus verlost. Zie op Hem. Golgotha. Naakt en eenzaam. Buiten de Godsstad verblijft Hij, tussen botten en schedels. Roepend aan het kruis. Zijn lijf gestriemd. Jesaja verkondigt het Evangelie. Onze ziekten nam Hij op Zich. Ons leed droeg Hij. Onze overtredingen verwondden Hem. Onze ongerechtigheden verbrijzelden Hem. Hij straf en striemen. Wij genezing en vrede.
Toen ik Jezus uit de verte zó zag, snelde ik …