3 december 2019

En zij begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan.
Markus 5:17
Ga alstublieft weg!
Daar zit de mens, gekleed en goed bij zijn verstand. Hersteld. Weer mens naar Gods bedoeling. Daar staat de Man van smarten. Straks hangt Hij. Hij maakt een einde aan de ellende. Aan de macht van de boze en de overmacht en de bruutheid, aan de razernij van het onreine maakt Hij radicaal een einde. En door alles heen komt er een bevrijde mensheid, die voor eeuwig in vreugde en vrijheid God zal dienen. Blijdschap bij de omstanders? Vergeet het maar. Ga alstublieft weg. Dat is hun dringend verzoek. Ze zijn hun varkens kwijt. Dat is een schadepost. Tijdelijke belangen gaan bij hen voor de eeuwige belangen. Ze voelen zich blijkbaar meer thuis onder de macht van de boze, dan onder de zegenende macht van Jezus. Aangrijpend. Aangrijpend is ook dat Jezus voldoet aan hun smeekgebed. Er hangt blijkbaar veel van af, wat wij willen, wat wij zoeken. Je zult Jezus liever kwijt zijn dan rijk … Je zult liever dood zijn dan leven …
Zwijgend laat Jezus Zich wegsturen. Is dit het einde?