18 oktober 2020

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge.
Hebreeën 11:29
Achter God aan
Daar stonden zij dan. Vóór hen de Rode Zee, aan beide zijden naast hen hoge bergen en achter hen een machtig Egyptisch leger. Dat loopt helemaal vast, zou je denken. Toch niet, want God dacht aan Zijn genade en Hij redde Zijn volk uit deze hachelijke omstandigheden. Hij baande een bijzondere weg door de zee en liet vervolgens de Egyptenaren erin verdrinken. En Hij gaf aan Zijn volk geloof. Geloof om Zijn opdracht op te volgen en hun voeten te zetten op het pad door de drooggevallen Rode Zee. Geloof leert dus volgen, ook in bijzondere omstandigheden.
Laat dit een troost voor ons mogen zijn. Misschien is onze situatie zorgelijk, moeilijk, menselijk gezien onoplosbaar. U bent vandaag naar de kerk gegaan met een bezwaard hart. En toch, het geloof leert volgen. En wat een verrassingen kun je dan meemaken. Vertrouw op God, Hij maakt dat we ons telkens verwonderen moeten!
God volgen geeft vreugde.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/