6 april 2021

Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat.
Mattheüs 12:2b
Regels en/of Redder
Bij het lezen van Mattheüs 12 denk je soms: relativeert Jezus Gods Wet niet te veel? Nee, zeker niet. Kijk maar naar het slot, vers 50: 'Want wie de wil van Mijn Vader doet (…) die is Mijn broeder en zuster en moeder.' Het lastige is: ook de Farizeeën willen Gods wil doen. Daarom zijn ze dagelijks bezig met de bestudering van de Thora. Was iedereen maar zo intensief bezig met Gods Woord! Toch gaat er bij hen iets grondig mis. Ze zijn zó gericht op de regels, dat ze de Redder niet zien. De geboden worden een doel op zich. En dat werkt niet. Want door regels wordt niemand gered! Gods Wet brengt ons aan Jezus' voeten. En als je door Hem gered bent, helpen Zijn regels je om dicht bij Hem te blijven. Ze zijn dus onmisbaar: niet om gered te worden, maar om bij je Redder te blijven!
Als het doen van de geboden een doel op zich wordt, schieten we Gods doel met Zijn geboden voorbij.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//