7 april 2021

Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen.
Mattheüs 12:12b
Goed doen!?
Met enkele woorden verpulvert Jezus de wetsuitleg van de Farizeeën. Ze voelen dat haarfijn aan. Maar ze wíllen er niet aan. Het gevolg is dat ze Hem willen doden! Want Jezus is voor hen een te grote bedreiging. Vind je het ook zo triest om te zien hoe de Farizeeën zich helemaal vastbijten in hun eigen ideeën? En dat gebeurt rondom het onderwerp 'goed doen op de sabbat'! Tegelijk is het goed om ons af te vragen hoe wij zelf de rustdag ervaren. Ben jij op zondag allereerst gericht op Gods grootste doel, namelijk dat Hij ons goed wil doen? Vanwege dat doel is de rustdag zo'n zegen. En om die zegen te ervaren is het nodig om dingen af te bakenen. Als daarmee Gods Goede Nieuws maar de boventoon krijgt! En niet onze regels en gewoonten. Hoeveel ruimte geven wij op zondag aan de Geest om goed aan ons te doen?
Zinvolle regels voor de rustdag zijn gericht op ruimte voor God om zondaren te redden.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//