23 november 2021

Wilt u ook Mijn recht vernietigen? Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent?
Job 40:3
Job is er nog niet
Job heeft gezegd tegen de Heere dat hij zal zwijgen en zijn hand op zijn mond zal leggen (Job 39:37). Maar daarmee heerst er nog geen vrede in Jobs hart. Job is gezwicht voor de overmacht van God, maar hij vindt het nog steeds onrechtvaardig wat hem overkomen is. Hij vindt zichzelf rechtvaardig en daarmee zegt Job impliciet dat de Heere onrechtvaardig is (vs. 3). Job beschouwt zich als een gelijkwaardige partner van God. Dat God andere redenen kan hebben om toe te laten wat Job overkomen is, of zelfs geen reden hoeft te hebben, daar heeft Job niet aan gedacht. Zeker Job heeft God niet beschaamd gemaakt tegen over de satan. Maar Job is wel te ver gegaan in zijn dagvaarding van God. Daarmee heeft hij het God-zijn van God aangetast en Gods rechtvaardigheid ter discussie gesteld. God heeft Job nooit als Zijn vijand gezien, integendeel.
'Ik ben de HEERE ... Ik formeer het licht en schep de duisternis …Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt … Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u?' (Jes. 45:6b, 7a, 9a, 9c)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//