24 november 2021

Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u, … Hij is de voornaamste van Gods werken. ... Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken? … Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder angst te zijn.
Job 40:10a, 14, 20; 41:24
De Behemoth en de Leviathan
God geeft vanuit de orkaan aan Job nog twee voorbeelden van Zijn grote scheppingsmacht. De Heere vertelt Job over de grootste dieren. Dieren die geen mens kan temmen of voor zich kan gebruiken. Het zijn de Behemoth en de Leviathan. De Behemoth is een zoogdier van enorme omvang die de mens angst aanjaagt. Het is een dier dat zich bij water ophoudt. Daarom wordt hij ook wel een nijlpaard genoemd. Hij is alleen voor God van belang. Hij is Zijn voornaamste scheppingswerk (40:14), de eerstgeborene van de dieren. De Leviathan wordt ook wel krokodil genoemd. Anderen vergelijken hem met de draak uit Openbaring 12. Het is een dier dat voor niemand bang is. Deze dieren illustreren Gods vrijheid om te scheppen wie Hij wil en wat Hij wil. Wat wij niet nuttig of mooi vinden is niet de norm om Gods werken te beoordelen. Wij kennen Gods gedachten niet.

'Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet; het getal van Zijn jaren is niet te doorgronden.' (Job 36:26)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021/