25 november 2021

Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. … Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
Job 43:1-2 en Lukas 1:37
Het wordt Advent
De uitleg van God over Zijn scheppingskracht opent Jobs ogen voor wie God ook is. Hij belijdt in vers 3: 'Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.' Job had Gods manier van doen veroordeeld en zichzelf gerechtvaardigd. Maar het ging er God niet om of Job wel rechtvaardig was. God wil gediend en vertrouwd worden om wie Hij is, ook al kunnen wij Gods wegen met ons niet begrijpen. Dezelfde vragen komen ook in de adventsgeschiedenis aan de orde. Maria vraagt niet of het kan wat Gabriël haar openbaart. Ze vraagt alleen hoe dit zal gaan. In onze dagtekst gaat Job het licht op. Hij belijdt: 'Geen plan is onmogelijk voor U.' Dit is hetzelfde wat de engel Maria antwoordt: 'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.' Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.' (Luk. 1:38)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//